حالت نمایش:         
ورود به سايت ثبت نام

تصوير

داخلي 2

بخش دخلی 2

موقعيت بخش :درساختمان شماره 4 واقع شده است .

تعداد تخت: 30 تخت فعال 

دراین بخش بیماران :ریه،غدد،روماتولوژی،نفرولوژی، نرولوژی،عفونی،قلب،فک و صورت ، داخلی، گوارش و جنرال بستری می شود .

 


ریاست بخش: آقای دكتر حميدرضا معزي

  سرپرستار: فخري اسلاملو

 

 

 

 

 

مشخصه های بارز این بخش:

 

  • ویزیت مستقیم بیماران توسط اتند
  • پرسنل پرستاری حرفه ای و دوره دیده
  • استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد
  • کاربرد روشهای درمانی نوین و پانسمان های نوین
  • حضور انترن و رزیدنت به صورت 24 ساعت

 

 

 

 تلفن های داخلی بخش: 394- 385

 تلفن بیمارستان :33348038

روابط عمومی بیمارستان بوعلی آقای شیرزاده