حالت نمایش:         
ورود به سايت ثبت نام

تصوير

داخلي 2

موقعيت بخش : طبقه اول ساختمان شماره4

تعداد تخت: 30 عدد

تعداد اتاقهاي بستري:4 اتاق 5 تخته-2 اتاق ايزوله-1 اتاق 2 تخته-2 اتاق 3 تخته

تجهيزات: يك عدد ساكشن پرتابل – يك عدد دستگاه الكترو شوك – يك عدد دستگاه نوار قلب – 2 عدد سرنگ پمپ – يك عدد دستگاه بالس اكسي متري – يك عدد تشك مواج –يك عدد دستگاه  اكسيژن ساز – 26 عدد اكسيژن سانترال – 18 عددساكشن سانترال – آمبوبگ در سه سايز (بزرگسال – اطفال – نوزادان)-ترالي كد- ترالي دارو – دستگاه اشعه 

رئيس بخش: دكتر حميدرضا معزي

سرپرستار: فخري اسلاملو