حالت نمایش:         
ورود به سايت ثبت نام

تصوير

داخلي 2

موقعيت بخش : طبقه اول ساختمان شماره4

تعداد تخت: 30 عدد

تعداد اتاقهاي بستري:4 اتاق 5 تخته-2 اتاق ايزوله-1 اتاق 2 تخته-2 اتاق 3 تخته

تجهيزات: