حالت نمایش:         
ورود به سايت ثبت نام

جراحي زنان

این بخش شامل 29 تخت می باشد که بیماران با مشکلات جراحی و زنان و یا بعد از زایمان در این بخش بستری می گردند.این بخش شاملتخصصهای جراحی عمومی –ارتوپدی-جراحی مغز و اعصاب –جراحی فک و صورت –جراحی پلاستیک و زیبایی- جراحی چشم و توراکس-زنان زایمان و ENT می باشد.

ریاست بخش: آقای دکتر خواجه رحیمی (فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی)

ریاست گروه جراحی: خانم دکتر رحمانی جو (فوق تخصص جراحی توراکس)

ریاست گروه زنان زایمان : خانم دکتر محمدیاری (متخصص زنان زایمان)

سرپرستار: خانم نادری 

موقعیت مکانی : بخش جراحی زنان زایمان در انتهای بیمارستان واقع در ساختمان شماره 4 می باشد.