حالت نمایش:         

جراحي زنان

موقعيت بخش : ساختمان شماره 4 طبقه اول

رياست بخش :  دكترنسرين رحماني جو _ دكترسيما طادي

تعداد تخت : 24 تخت فعال         

 تعداد اتا قهاي بستري: 3 اتاق 6 تخته _ 1 اتاق 5 تخته و يك اتاق ايزوله مي باشد.

تعداد نيروها: 10 نيروي حرفه اي پرستار،4 نيروي كمك بهيار

مشخصه های بارز این بخش:

  • ویزیت مستقیم بیماران توسط اتند
  • پرسنل پرستاری حرفه ای و دوره دیده
  • استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد
  • کاربرد روشهای درمانی نوین و پانسمان های نوین
  • حضور انترن به صورت 24 ساعت

 تلفن های داخلی بخش414-400

 تلفن بیمارستان :33348038